M A N D A L A S

Broschüre im A4-Format mit 20 verschiedenen Mandala-Vorlagen

1 Ex. CHF 18.– (CHF 23.– inkl. MWST und Versand in der Schweiz)
10 Ex. CHF 160.– (182.– inkl. MWST und Versand in der Schweiz)

 

Bestellen
Bitte per Telefon 041 712 30 66 oder E-Mail.

 

 

Die 20 Mandala-Vorlagen